<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Frameset//EN"
"http://www.w3.org/TR/REC-html40/frameset.dtd">
<!-- Lotus-Domino (Release 5.0.1 (Intl) - 16 July 1999 on Windows NT/Intel) -->

<html>
<HEAD>
<TITLE>LTN logo</title>
<META NAME="description" CONTENT="Daglige nyheter fra norsk musikkliv, samt omfattende omfattende oversikt over personer, firma, band, ensembler, festivaler etc">
<META NAME="keywords" CONTENT=", Musikk, Nyheter, Informasjon, CD, Plater, Plateomtaler, Noter, Festivaler, Pop, Rock, Samtidsmusikk, Klassisk, Jazz, Vise, Folkemusikk">
<STYLE>
A:link { color: #000000; text-decoration: none; font-size: 12px; }
A:visited { color: #000000; text-decoration: none; font-size: 12px; }
A:active { color: #FFFFFF; text-decoration: noen; font-size: 13px; }
A:hover { color: #FFFFFF; text-decoration: none; font-size: 13px; }
</STYLE>
</HEAD>

<body background="/mic.nsf/Files/ltnlogo1/$file/ltnlogo1.jpg" bgcolor="#000000" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0" style="margin: 0">

<!-- <A HREF="/mic.nsf/front/forsiden" TARGET=main>
<img src="/mic.nsf/Files/ltnlogo1/$file/ltnlogo1.jpg" align="bottom" width="615" height="160" vspace="13" hspace="4" alt="To front page" border=0></A> -->

<TABLE BORDER=0 CELLPADDING=2 CELLSPACING=2 HEIGHT=100%>
<TR VALIGN=bottom>
<TD>
<IMG SRC="/icons/ecblank.gif" WIDTH=55 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=" ">
<FONT SIZE=2 COLOR=#fffff0 FACE="MS Sans Serif,Arial,Helvetica,Geneva">
<STRONG>
<A HREF="/mic.nsf/front/forsiden" TARGET=main>
A Musical Review from the Norwegian Music Information Centre</A></STRONG></FONT>
</TD>
</TR>
</TABLE>

</BODY>
</HTML>


View-forklaringer:

Tittel:


Ingress:


BildeURL:


Bildebredde (px):